Technologie

Prawidłowe nakładanie kitu przy montażu rur w systemie kominowym Brata. Film z cyklu „slajdy z budowy”.

Prawidłowa konsystencja rozrobionego z wodą kitu do klejenia rur w systemie Turbo. Kit w postaci proszku rozrabiamy z wodą w proporcji: 7 porcji kitu na 1 porcję wody, następnie energicznie mieszamy 2-3 minuty aż do uzyskania konsystencji pokazanej na filmie. Kolejne ujęcia z cyklu: „slajdy z budowy”

Prezentacja montażu kompletnego sytemu kominowego w wersji przeznaczonej do pieców na paliwa stałe.

Prezentacja montażu kompletnego systemu kominowego z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi i szablonów.