Brata Turbo max

Komin BRATA TURBO MAX jest prostym w budowie, dwuwarstwowym systemem odprowadzającym spaliny i doprowadzającym powietrze do pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania, o temperaturze spalin nie przekraczających 200°C.

Jego konstrukcja i użyte materiały spełniają wymagania techniczne do obsługi najnowocześniejszych urządzeń grzewczych opalanych gazem.

W systemie BRATA TURBO MAX powietrze zasilające komorę spalania, prowadzone jest obudową komina, strumieniem przeciwnym do gazów spalinowych. Efektem tego jest podgrzanie powietrza zassanego od góry komina i zmniejszenie strat energii, a jednocześnie zwiększenie sprawności podłączonych urządzeń grzewczych.

System BRATA TURBO MAX zapewnia stałą sprawność kotłów i w zależności od ich mocy oraz ilości podłączanych urządzeń oferujemy kominy o następujących przekrojach: ø 200, ø 250, ø 300.

System kominowy BRATA TURBO MAX spełnia wymogi normy: EN 13063-3;2007 T200 P1 W2 O50 potwierdzone certyfikatem nr 1020-CPD-030040549.